Saturday, September 27, 2014

Sathi-re jibana sagare

Sathi-re jibana sagare e mana khojai kahare
Film: Astaraga (1982)
Singer: Pranab Patnaik
Music: Prafulla Kar
Lyrics: Binodini Debi

Sathi-re ama giti-re

Sathi-re ama giti-re mamata
Film: Sankha mahuri (1978)
Singers: Pranab Kishore Pattnaik 
& Sekhar Ghosh
Music: Balakrushna Dash
Lyrics: 


Asa priyatama rushi rushi

Asa priyatama rushi rushi
Film: Sankha mahuri (1978)
Singer: Pranab Kishore Pattnaik 
Music: Balakrushna Dash
Lyrics: