Tuesday, November 08, 2016

First five hundred Odia Film Songs

Odia Film Songs (List One)

1. Sita bibaha (1936) - Composer: Srihari Charan Mohanty
1. 1. Ehi je ashrama dekhuchhu Sri Rama Mohan Sundar Deb Goswami 
2. 2. Srirama he Mohan Sundar Deb Goswami 
3. 3. Bhrata janamana Mohana Mohan Sundar Deb Goswami 
4. 4. Apurba katha e batsa Mohan Sundar Deb Goswami 
5. 5. Bays manare kaya Narasingha Nandasharma
6. 6. Indra nilamani
7. 7. Kali dekhiliki madhura Mohan Sundar Deb Goswami 
8. 8. Kahinkigo priyasakhi Mohan Sundar Deb Goswami 
9. 9. Subhe simantini dhwani Mohan Sundar Deb Goswami 
10. 10. Bishnupadi bishnupada Bitala-ku alingana kari Janhabi shobhana Makhan lal Banerjee Lyrics: Upendra Bhanja

2. Lalita (1948) - Composer: Gour Gowami and Suren Pal
11. 1. Thare thiri basanta Kali Charan Pattanayak
12. 2. Ke dhani jamunaku Kali Charan Pattanayak
13. 3. Nilamadhaba Jagannath Kali Charan Pattanayak
14. 4. Banafula Radhekrushna Kali Charan Pattanayak
15. 5. Chalare pathuki Kali Charan Pattanayak
16. 6. Nilamadhaba labe daya Kali Charan Pattanayak
17. 7. Shri Jagannatha astakam Adi Shankara

3. Shri Jagannatha (1950) - Composer: Ranajit Rai & Balakrushna Dash
Lyrics: Surendra Kumar Das, Krushna Prasad Basu, Nikunja Kishor Das
18. 1. Jaya jita para sangara
20. 3. Chakadola kimpa daka
21. 4. Tume leutila nahin kete tati chhati Surendra Kumar Das
22. 5. Jayajatra pathe
24. 7. Rupara hate pasara
26. 9. Pahad phate padam

4. Rolls 2-8 (1951) - Composer: Gour Gowami and Suren Pal
28. 1. Na jana England
29. 2. Banafula bane Kali Charan Pattanayak
30. 3. Basantare saraga Kali Charan Pattanayak
31. 4. Marua futula bane
32. 5. Mana mora sapanara
33. 6. Rajara kumara mora

5. Saptasajya (1951) - Composer: Udaya Nath Sahu
34. 1. Rangi dhana kie luti neichi lo bata re Ananta Pattanayak
35. 2. Anain nahin taku Ananta Pattanayak
36. 3. Ahulare tu lahari Ananta Pattanayak
37. 4. Are sangini are Ananta Pattanayak
38. 5. Tuma sire sohe fula Ananta Pattanayak

6. Amari gan jhua (1953) - Composer: Baidya Nath Rai 
39. 1. He bhagaban dake
40. 2. Rasila se kiekilo
42. 4. Pathara debata kahiba
43. 5. Jhalamala tora sukhara

7. Kedar Gouri (1954) - Composer: Bhuban Kishan (Bhubaneswar Mishra & Balakrushna Dash)
44. 1. Bainshi sure sure
45. 2. Dhira samire kunjabane
46. 3. Bandhure jhure ana
47. 4. Dina jae rajani
48. 5. Nahin bhabanare naba
49. 6. Jibana jae jali
50. 7. Bharae baula jhuri
51. 8. Saja saja saroja

8. Bhai Bhai (1956) - Composer: Bhuban Kishan (Bhubaneswar Mishra & Balakrushna Dash)
53. 2. Bhulana bhulana sakhi
55. 4. To dharama are

9. Ma (1958) - Composer: Bhubaneswara Mishra
56. 1. Are nauri bhai
57. 2. Nua nagara harabara
58. 3. Jete akhi thila babu suna suna Akshaya Kumar Mohanty
59. 4. Dhire dhire chale rai bane raha chahin Akshaya Kumar Mohanty (Gurukrushna Goswami)
60. 5. Gori gori gori ago nila pari Akshaya Kumar Mohanty
61. 6. Mun je bhase sapane Nirmala Mishra
62. 7. Bedana sagara tire udasi mun Pranab Kishor Pattanaik (Gurukrushna Goswami)
63. 8. Jhum jhum jhum jhum bajere nupura

10. Mahalakshmi Puja 1959 - Composer: Nachiketa Ghosh
64. 1. Aji kartika punei dinare majhi kata mari Sandhya mukherjee
65. 2. Ananta akashe aganita Jayatu Maha Lakhmi jayatu ma Hemant Kumar
66. 3. Mora mana sina kehi janena Sandhya mukherjee
67. 4. Jaga barada go Sandhya mukherjee
68. 5. Kete maja e dunia bhai maja Hemant Kumar
69. 6. Akashare kete taraka
70. 7. Dasabatara - Raghunath Panigrahi (Jayadeba)

11. Sri Lokanatha 1960 - Composer: Balakrushna Dash
71. 1. Tajhinata jhina jhina baje
72. 2. Bhajare bhaja Sri Lokanatha
73. 3. Fula rasiare mana mora chhuin chhuin ja ja Sandhya mukherjee (Narasingha Mohapatra)
74. 4. Tu ki para deshi nija deshe Pranab Kishor Pattanaik
75. 5. Chahen na michha e bandhana chahen na Pranab Kishor Pattanaik & Nirmala Mishra (Narashingh Mohapatra)

12. Parinama 1960 - Composer: Srikumar (Bhubaneswara Mishra)
78. 2. Radhika Mohana ebe pada tale Sandhya mukherjee

13. Jayadeba 1962 Composer: Balakrushna Dash
81. 1. Libhi libhi ase khara begi begi jiba para
82. 2. Mana lagenare prabhu
83. 3. Fule fule nache dharani
84. 4. Jamuna naire pani Pranab Kishor Pattanaik ??
85. 5. Shrita kamala kucha
86. 6. Lalita labanga lata
87. 7. Chandana charchita nila
88. 8. Rati sukha sare
89. 9. Nindati chandana
90. 10. Piyusha lahari
91. 11. Dasabatara - Samabeta (Jayadeba)

14. Sri Sri Patitapabana 1962 - Composer: Chandan, Raghunath Panigrahi & Radhamani Mohapatra
Harihar Mishra
92. 1. Dharani bukure akasha
93. 2. Kahibi go kahani chup chup katha
94. 3. Patitapabana jagata
96. 5. Bhasa baudara boitare
97. 6. Jhinkiri jhinka jhum
98. 7. Eta bada paramadare

15. Lakshmi (1962) Composer: Balakrushna Dash
[YouTube Odia Movie...'Lakshmi' (1962)]
99. 1. Arata sure bare Md. Sikandar Alam
100. 2. Jhulre hati jhul Shipra Bose
101. 3. Bakula bane Sandhya Mukherjee
102. 4. Barida-re Md. Sikandar Alam 
103. 5. Au chanda lagi kumuda jhura na Sandhya mukherjee
104. 6. Sua thanta nali
105. 7. Mane bhari abhimana Tarun Banerjee

16. Nuabou (1962) - Composer: Balakrushna Dash
106. 1. Ratha ja chali ja chaka gadi ja re Swayam Prabha Sarangi
107. 2. Mana doli udi ja ja re megha chhuin feri a Shyamamani Pattnaik
108. 3. Mana mane na jete nirekhi Shipra Bose
109. 4. Bhula mana mane ta kebe rakhana Shyamamani Pattnaik
110. 5. Na uthana kara mo guhari ghena
111. 6. Dil debi dil debi re basaibi nei tote Md. Sikandar Alam & Shipra Bose
112. 7. Aha gunj uthe sahnai re Md. Sikandar Alam

17. Dasyu Ratnakara 1961 Composer: Balakrushna Dash
113. 1. Maya ghera madhu bane priti jhara
114. 2. Bandhure chhalachhala
115. 3. Bandana he
116. 4. Maya maya maya dekhuchhu ja khali Naba Kishor Mishra
117. 5. Ramayana pada
118. 6. Jaya jaya Rama

18. Suryamukhi (1962) - Shantanu Mahapatra
119. 1. Niladri bihari hari - Pranab Kishor Pattanaik (Gurukrushna Goswami)
120. 2. Sei chuna chuna tara fula aji kie chumi chumi gala... Lata Mangeshkar (Gurukrushna Goswami)
121. 3. Are alata dhalile dhala golapare E ranga rahiba nahin Pranab Patnaik, Sikandar Alam, Nirmala Mishra & Chorus (Gurukrushna Goswami)
122. 4. Sei nila pari deshe jahin chandrama hase Md. Sikandar Alam, Nirmala Mishra(Gurukrushna Goswami)
123. 5. Antare kande bahare hase mun Pranab Kishor Pattanaik (Gurukrushna Goswami)
124. 6. Bandhu-re ... dunia-re samaya-ra nai Manna Dey (Gurukrushna Goswami)

19. Manikajodi (1963) - Composer: Balakrushna Dash
[YouTube Odia Movie....'Manika Jodi' (1964)]
125. 1. Pirati pirati e je pirati mana ki ba chhapi rahe Shipra Bose, Nirmala Mishra (Narayan Prasad Singh)
126. 2. Akhi bhula e suaga au kaha kahinki Md. Sikandar Alam, Shipra Bose (Kali Charan Pattanayak)
127. 3. Nua hoi bohu ti jae bapa ghara Akshaya Kumar Mohanty (Narayan Prasad Singh)
128. 4. Mo mana bina ra tare he abujha muruchhana Nirmala Mishra (Jibanananda Pani)
129. 5. Kuanra punei janha lo fula baula beni Sukhalata Mohanty, Bina Mohanty (Jibanananda Pani)
130. 6. Dure tume dure dure dukhi mana kalapana pare Nirmala Mishra (Pramod Kumar Panigrahi)
131. 7. Ja ja ja ja jare ja mana chora bhaanra tu Md. Sikandar Alam, Shipra Bose (Pramod Kumar Panigrahi)
132. 8. Mara na akhi chhuri re malini mu chanda gori re Md. Sikandar Alam, Shipra Bose (Kali Charan Pattanayak)

20. Nari 1963 - Composer: Kali Charan Pattanayak & Udaya Nath Sahu
133. 1. Bari jhare adina ghora ghana gheri
134. 2. Nahin dina nahin rati
135. 3. Manuan hasa kanda
138. 6. Manu bhuli ja bhuli ja
139. 7. E sajani gata madhu sanja (?) Kali Charan Pattanayak

21. Jiban sathi (1963) - Composer: Balakrushna Dash
140. 1. Kete je fula mo bane kete je sura mo gane Shipra Bose (Jibanananda Pani)
141. 2. Bohu saji mu asichhi ho mo pada padu nahin banka Shipra Bose (Guru Krishna Goswami)
142. 3. E ranga e nisha lage aji mane kie ajana Nirmala Mishra (Guru Krishna Goswami)
143. 4. Kie dake re maya jage re nua nua lage Nirmala Mishra, Md. Sikandar Alam (Narayan Prasad Singh)
144. 5. Malati bane hasila re base ali asila Nirmala Mishra (Narayan Prasad Singh)
145. 6. Sathi re eka lage ati mane kete tati Nirmala Mishra (Jibanananda Pani)

22. Amada bata (1964) - Composer: Balakrushna Dash
146. 1. E ta kali kala riti biparita bhai re Akshaya Kumar Mohanty
147. 2. Jibana jamuna re juara uthe re Nirmala Mishra (Narayan Prasad Singh)
148. 3. Dele dhara katha sare thae maja dure Md. Sikandar Alam, Arati Mukherjee
149. 4. Mo mana nache Shipra Bose
150. 5. Mamata madhura priya jana sneha priti Balakrushna Dash

23. Sadhana (1964) - Composer: Balakrushna Dash
152. 2. Jhum jhum baje mor Shipra Bose
153. 3. Tumari priti nei nayanu luha jhare Shipra Bose
154. 4. Banapakhi gale udi Shipra Bose
155. 5. Nayane sunayana Pranab Kishor Pattanaik and Shipra Bose
156. 6. Bidhura mun birahara parabare Shipra Bose

24. Naba janma (1965) Composer: Balakrushna Dash
157. 1. To khojila khojila akhi kaha parila ki nahin dekhi... Sandhya mukherjee
158. 2. Ei lagane mo mana bujhe na mane jagichhi Nirmala Mishra (Jitendra Patnaik)
159. 3. Akhi thai dekhe khali ama ghera andhara Sandhya mukherjee
160. 4. Mali dhaplo
161. 5. E dina sundara milana
162. 6. Sabuthiru banchita kari keun Raghunath Panigrahi

25. Abhinetri (1965) - Composer: Balakrushna Dash
163. 1. Ame hasiba ame hasai jiba Akshaya Kumar Mohanty
164. 2. Jane jane go Radhika Sandhya mukherjee
165. 3. Aha ruhana rahi jaana ahe majanu Md. Sikandar Alam, Nirmala Mishra
166. 4. Aneka dinapare sedina ase jedinara nama Nirmala Mishra
167. 5. Kainchi kakudi nalita pita babuni heba Nirmala Mishra
168. 6. Marama tale atita je marena Balakrushna Dash

26. Malajanha 1965 - Composer: Akshaya Kumar Mohanty
169. 1. Tuchha ku mahu guda padile ki rahiba au Kalyani Bhattacharya
171. 3. Rakata tala mala khaira pancha pala Akshaya Kumar Mohanty (Narashingh Mohapatra)
172. 4. Galani ta gala katha re sangata Akshaya Kumar Mohanty
173. 5. Mun ta kularu heli bahara Pranab Kishor Pattanaik
174. 6. Mora antara mandire rahi Pranab Kishor Pattanaik

27. Ka 1966 - Bhubaneswara Mishra
175. 1. Tume jana na jana na mu jane na kemiti ete sapana Pranab Pattanaik, Nirmala Mishra
176. 2. Adina bauda adina kuhudi palake ubhei jae Akshaya Kumar Mohanty
177. 3. Chora chora chahani-re bhula-na Raghunath Panigrahi
178. 4. Libhi libhi jae akhi luha dhara Sandhya mukherjee
179. 5. Maunabati mauna kian lagai dei manare nian Akshaya Kumar Mohanty
180. 6. Madhura e chanda rati hase tara gagane Nirmala Mishra

28. Bhai bhauja (1967) - Composer: Balakrushna Dash
181. 1. Chaturi Radhika gori
182. 2. Jalijae dahana dipali jalijae Manna Dey (Narayan Prasad Singh)
183. 3. Janmamati palli dake rakte jage ame kisan ame jaban

29. Matira manisha (1967) - Composer: Srikumar (Bhubaneswara Mishra)
184. 1. Udi gale gendalia jhadi dele para Akshaya Kumar Mohanty
185. 2. Rama bibha kale ho Lakhana barajati Akshaya Kumar Mohanty
186. 3. Rama hele banabasi

30. Arundhati (1968) - Composer: Shantanu Mahapatra
187. 1. Abhimanini... mana teji aji saje Raghunath Panigrahi 
188. 2. Shyama gale madhu-pure
189. 3. Ei chhota katha ti bhula na bhala pai Pranab Pattanaik, Usha Mangeshkar (Gurukrushna Goswami)
190. 4. Mayuri go tuma akashe mu dine Mohd. Rafi
191. 5. Tumaku parunita bhuli Mohd. Rafi
192. 6. Aji mu shrabani luha ra harini Lata Mangeshkar (Jibanananda Pani)
193. 7. Dekhiba para asare
195. 9. Ya kundendu tushara hara dhabala Raghunath Panigrahi 

31. Kie kahara (1968) - Composer: Akshaya Kumar Mohanty
196. 1. Hema harini matha ra mani kara na rani Nirmala Mishra, Shipra Bose
197. 2. Hai mada-bhari akhi gala ishara-re daki Shyamal Mitra

198. 3. Udi udi udi udi ja re udi Akshaya Kumar Mohanty
199. 4. Chakori jhara na luha e jochhana rate Akshaya Kumar Mohanty (Debadas Chhotaray)
201. 6. Para deshi bandhu tume jiba udi udi ki Shipra Bose
202. 7. Fulei rani saja fula gulugulia Akshaya Mohanty, Shipra Bose
203. 8. Akhi nuhen se je nari mara chhuri re Nirmala Mishra

32. Stree (1969) - Composer: Srikumar (Bhubaneswara Mishra)
204. 1. Agrajanka agyan palana
205. 2. Mo akhira ketekatha mo manara nirabata (Sarada Prasanna Nayak)
206. 3. Tume jadi sathi mora nia mote bhulai Nirmala Mishra
207. 4. Kali juga krushna muhin tu mo heroine Akshaya Kumar Mohanty
208. 5. Sanja sakale tuma
209. 6. Shanti barata juge juge Ganga je deshe
210. 7. Jhumi jhumi ase akhi sapana bhara jibane mora Akshaya Mohanty, Sujata Mukherjee
212. 9. Bitijaere bitijae dinarati Pranab Kishore Pattanaik
213. 10. Jaubana fula jharijae

33. Bandhana (1969) - Composer: Bhubaneswara Mishra
214. 1. E nila akhi nila jale bhasana isara re mana mina m... Pranab Patnaik & Nirmala Mishra (Narashingh Mohapatra)
215. 2. Ma Kalijai lo akasha-re Pranab Kishor Pattanaik
216. 3. Purnima janha sate dhara buke hasila
217. 4. Aa janha mamun sharada sashi Nirmala Mishra
218. 5. Na na na na na re mana mari de na Md. Sikandar Alam, Shipra Bose (Narashingh Mohapatra)
219. 6. Sabi sabi tu ta mora nali pana bibi Akshaya Kumar Mohanty

34. Adina megha (1969) - Composer: Balakrushna Dash
220. 1. Alapa hasa re aneka asha ra ishara paili bandhu Akshaya Kumar Mohanty, Md. Sikandara Alam
221. 2. Ei bhara janha rati jhura mana jhara giti Akshaya Kumar Mohanty
222. 3. Jochhana luchana dura nila gagane Nirmala Mishra (Narayan Prasad Singh)
223. 4.  Ei Amara gan sujala suphala Nirmala Mishra
224. 5. Jibane sapana jete sabu sata huena Balakrushna Dash
226. 7. Gele gele gele gori maru chhuri terechhi najare Akshya Mohanty, Sipra Bose

35. Sansar 1973 - Composer: Akshaya Kumar Mohanty
227. 1. Alo kala sari kie tora sua Trupti Das, Gita Pattnaik
228. 2. Jage jibanare sabuja sapana suneli sapana Akshaya Mohanty, Romi & Lalbibi
229. 3. Dheu dheuka pahada tale anka banka nai Akshaya Mohanty, Nirmala Mishra
230. 4. Nakara nakara mana tile bhabana Pranab Kishor Pattanaik
231. 5. Tora fusula fusuli katha sunibini bhala Akshaya Kumar Mohanty
233. 7. Akhira kajala luhare libhila Indrani Mukherjee (Sharada Prasanna Nayak)

36. Ghara bahuda (1973) - Composer:  Akshaya Mohanty
234. 1. Eka eka mane mane sajaichhi mun gopane Nirmala Mishra (Narasingha Mohapatra)
235. 2. Manara shamuka buke ghumae Trupti Das, Akshaya Mohanty (Narasingha Mohapatra)
236. 3. Tora chiki miki chiki miki jari sadhi Akshaya Kumar Mohanty (Shibabrata Das)
237. 4. Mo sange lagna re mote tu chhun na re Akshaya Mohanty, Shipra Bose (Debdas Chhotray)
238. 5. E mayabini bana jochhana chhaya Md. Sikandar Alam, Nirmala Mishra (Parshuram Pattnaik)
239. 6. Dihudi jaluchhi Md. Sikandar Alam (Parshuram Pattnaik)
240. 7. Marinele Mahapatre tu chahinchhure Balakrushna Dash (Kalicharan Pattanayak)

37. Dharitri (1973) - Composer:  Upendra Kumar
241. 1. Swargadapi gariyasi janani ma Shyamal Mitra (Shibabrata Das)
242. 2. Prana natha naile ta jibana haribi Shipra Bose Banamali Das
243. 3. Pirati tora duru juhara athakathi pari laguchhi Chitta Ranjan Jena, Shipra Bose (Brundabana Jena)
244. 4. Sapanara pathe pathe Mohd. Sikandar Alam (Shibabrata Das)
245. 5. Mohana he mohana manepade sedina Nirmala Mishra (Narayan Prasad Singh)
246. 6. Barambara dele parichaya Md. Sikandar Alam, Shipra Bose (Nanda Kishore Singh)

38. Ghara sansara (1973) - Composer:  Rakhal Mohanty and V. Balsara
247. 1. Prabhu pada tale pranati dhale Bhikari Bala, Nirmala Mishra, Mina (Narayan Prasad Singh)
248. 2. Sapana bilasi ame milana piasi Nirmala Mishra, Shyamal Mitra (Narayan Prasad Singh)
249. 3. Subha bibaha baje re jodi mahuri Nirmala Mishra, Shipra Bose (Narayan Prasad Singh)
250. 4. Gela basara-ra dina sari gala bhuli-ja Manna Dey (Brundabana Jena)
251. 5. Happy birthday ... hasi dele se mane madhu barashe Shyamal Mitra, others (Narayan Prasad Singh)
252. 6. Rat sarabi prit gulabi jaubana dake a Shrabanti Majumdar (Brundabana Jena)
253. 7. Mo mana chhan chhan chhanre mun tora nansan re Akshaya Mohanty, Shipra Bose (Brundabana Jena)

39. Kanakalata (1974) - Composer: Balakrushna Dash
254. 1. De re bindhani bhai Bhikari Bala, Md. Sikandar Alam & Nandita (Narayan Prasad Singh)
261. 8. Dharama chhada tu (Subhadra harana)

40. Mana akasha (1974) - Composer:  Upendra Kumar
[YouTube Odia Movie....'Mana Akasha' (1974) ]
262. 1. E bana jharana nachi nachi jaa na Chitta Jena, Md. Sikandar Alam, Punyaprabha Bahidar (Shibabrata Das)
263. 2 Mane mane bhabu tuhi S.G. Geeta (Shibabrata Das)
Sathi-re ei baula S.G. Geeta, Md. Sikandar Alam (Guru Krishna Goswami)
264. 3. Chora chora priti S. Janaki (Narayan Prasad Singh)
265. 4. Mora kanian suna panian Chitta Ranjan Jena, S. Janaki (Shibabrata Das)
266. 5. Bahuchhe hure huria dhuka futichhe ful Punyaprabha Bahidar, Mohini Mohan Ratha (Rahas Bihari Mishra)
267. 6. Singha bahini, shakti pradayini ma Bhikari Charana Bala, S. Janaki (Shibabrata Das)
268. 7. E mita a, mote lagena bhala S.G. Geeta (Shibabrata Das)

41. Samaya (1975) - Composer:  Bhuban-Hari
(Jan 29, 1976 at Sriya) Ganesh Mohapatra (Kailash Dash - Sonali Productions - 1st partly coloured)
269. 1. Sajani-re kahin gale Shyama Suman Kalyanpur
270. 2. Re priya mora Mukesh
272. 4. Dharichhi jebe chhadibi nahin Manna Dey
273. 5. Ki gita gaibi karama Suman Kalyanpur
274. 6. Nilachale prabhu Suman/Asha [?]

42. Mamata (1975) - Composer:  Prafulla Kumar Kar
275. 1. Re atman nidra parihari Pranab Kishor Pattanaik Madhusudan Rao
276. 2. Are mita a sangata Md. Sikandar Alam, Pranab Pattanaik (Shibabrata Das)
277. 3. Shyamaku juhara, tara premaku juhara P. Sushila, Pranab Kishor Pattanaik (Shibabrata Das)
278. 4. Dam dam dam… Bhanga Prafulla Kumar Kar, others (Shibabrata Das)
279. 5. Munta manisha marini Md. Sikandar Alam, others (Shibabrata Das)
280. 6. Dekhi se banamalli Chitta Ranjan Jena, P. Sushila (Shibabrata Das)
281. 7. He faguna P. Sushila (Shibabrata Das)
282. 8. He mora babu Md. Sikandar Alam Chitta Ranjan Jena, P. Sushila (Shibabrata Das)

43. Jajabara (1975) - Composer:  Akshaya Mohanty
283. 1. Jajabara mana mora sima hina asha mora Akshaya Kumar Mohanty & Trupti Das
284. 2. Hay se harini akhi anila mote Pranab Kishor Pattanaik
285. 3. Fur kina udi gala bani Trupti Das, Gita Pattnaik
286. 4. Gadi chale pachhei asu asu Akshaya Mohanty, Trupti Das
287. 5. Danei Dasa kahere bhai Akshaya Mohanty, Gita Pattnaik

44. Batighara (1976) - Composer: Prafulla Kumar Kar 
288. 1. Seemahina daria sathihina dunia Pranab Kishor Pattanaik
289. 2. Hayre mote kalia naga dansi delare
290. 3. Kara kshamare

45. Krushna Sudama (1976) - Composer: Bhubaneswara Mishra
291. 1. Kahare, kiese Chitta Ranjan Jena (Shibabrata Das)
292. 2. Hrudaya bhari mora baje khali Pranab Kishor Pattanaik (Manoranjan Hota)
293. 3. Chhota mora e ghara Vani Jayram (Shibabrata Das)
294. 4. Tiki mora na’a-tie Bhubaneswari Mishra (Kali Charan Pattanayak)
295. 5. Dhara dhara hoi Pranab Kishor Pattanaik Md. Sikandar Alam (Kali Charan Pattanayak)
296. 6. Ekare aneka Md. Sikandar Alam (Shibabrata Das)
297. 7. Asa pura kamini P. Sushila (Shibabrata Das)
298. 8. Naba ghana barana P. Sushila (Kali Charan Pattanayak) 

46. Gapa hele bi sata (1976) Composer: Bhubaneswara Mishra
Nagen Ray (Subimal Chandra Mallik - Swati Films - 1st coloured)
299. 1. Sathi-re ja kahi mun je jane-na Suman Kalyanpur (Guru Krishna Goswami)
300. 2. E bana-ra chhai jahin prathama prema Amit Kumar, Suman Kalyanpur (Guru Krishna Goswami)
301. 3. E mora dost jibana-ku kari-dele Amit Kumar (Guru Krishna Goswami)
302. 4. Hun hun ka baijhulia gita-re Suman Kalyanpur (Guru Krishna Goswami)
303. 5. Jaya jadu nandana Radhika Suman Kalyanpur (Guru Krishna Goswami)

47. Sindura bindu (1976) - Composer: Prafulla Kumar Kar 
304. 1. Jaubana-ru aparadha tahin-ru jata Pranab Kishor Pattanaik
305. 2. Keun nama dhari daki-bu tuma-ku Pranab Kishor Pattanaik
306. 3. Tuma sadhira ranga Pranab Kishor Pattanaik
307. 4. Adine malli mahaka Vani Jayaram, Sudharam & Chorus Shibabrata Das
308. 5. Mo priya tharu kie adhika sundara
309. 6. Gul-guli 
310. 7. Na ja Radhika eka eka mana go Raghunath Panigrahi

48. Sesha srabana (1976) - Composer: Prafulla Kumar Kar 
311. 1. Hayre hay garaje megha
312. 2. Megha barashila
313. 3. Kali kapali
314. 4. Manika
315. 5. Majhire majhire Pranab Kishor Pattanaik

49. Amara prema (1977) - Composer:  Rakhal Mohanty
Gopal Ghosh & Palash Banerjee (Umakanta Pattnaik - Chhayalipi - I)
316. 1. Ghumu ghumu ghumure para Bhikari Charana Bala
317. 2. Mayabini ei rati ekakini jae biti Nirmala Mishra
318. 3. Na mara na etiki minati sabu dosha mora Nirmala Mishra (Brundabana Jena, Gaur pattnaik)

50. Mukti (1977) - Composer: Prafulla Kumar Kar 
319. 1. Barijakshi mana-ru mana maride-re Vani Jayram & Sudha (Prafulla Kumar Kar)
320. 2. Nacha nacha sajani nachare Raghunath Panigrahi (Shibabrata Das)
321. 3. Jogire khoju kahin Vani Jayram (Shibabrata Das)
322. 4. Eka deshe thile Md. Sikandar Alam (Prafulla Kumar Kar)
323. 5. Mukunda Murari Vani Jayaram, Sudha, Prafulla Kar (Shibabrata Das)
324. 6. Badhila jani kshama Prafulla Kumar Kar (Baladeba Rath)

51. Anutapa (1977) - Composer: J. Adeni
325. 1. Nida bhara rati madhu jhara janha Nirmal Mishra
326. 2. Nupura kahinki mun bandhili
328. 4. Kahana, au ta katha kahana
329. 5. Radha Madhaba He - Bhikari Bal 
330. 6. Chetanara rupakara

52. Bandhu Mahanty (1977) - Composer: Prafulla Kumar Kar
331. 1. Kahingale Shayama-ghana e ghana Chitta Ranjan Jena (Prafulla Kumar Kar)
332. 2. Naja sajani Chitta Ranjan Jena, Vani Jayram (Gokulananda Parida)
333. 3. Chhada cittachora Vani Jayram (Prafulla Kumar Kar)
334. 4. Ja ja jare nagara S. Janaki (Brundabana Jena)
335. 5. Mago mamatamayi Vani Jayram (Prafulla Kumar Kar)
336. 6. Mahabahu Prafulla Kumar Kar (Gaurahari)
337. 7. (Namaste prabhu [x 3] Prafulla Kumar Kar (Jagannatha Das)

53. Abhimana (1977) - Composer: Radhakrushna Bhanja & Saroj Pattanaik
338. 1. Bhasa megha mu je bhasi jai dure Akshaya Kumar Mohanty (Shibabrata Das)
339. 2. Chik mik chik mik chik mik Swarupa Chakraborty (Jitendra pattnaik)
340. 3. Chupi chupi gori kane kahi jae mahuri Usha Mangeshkar, others (Jitendra pattnaik)
341. 4. Tume mora mun tuma-ra Rani Verma, others (Abhiram Paramahansa)
342. 5. Kahin gale bandhure, Radharani jhuri Ghanashyama Panda (Shibabrata Das)
346. 6. E ta gum sum rati mora chhana chhana chhati Swarupa Chakraborty (Shibabrata Das)

54. Punarmilana (1977) - Composer: Upendra Kumar
347. 1. Bhaina Vani Jayram
348. 2. Jaha mun khojichhi taha mun paichhi H.P.Geeta, Pranab Kishor Pattanaik
349. 3. Asa baula lo asa sangata Sumitra, K. Swarna, others
350. 4. He mora manasi Md. Sikandar Alam, Vidyarani
351. 5. Bandhure e jibane sabu ghatai Pranab Kishor Pattanaik
352. 6. Mun rickshaw-bala Md. Sikandar Alam (Raghunath Mishra)

55. E nuhen kahani (1977) - Composer: Upendra Kumar
353. 1. E nuhen kahani Pranab Kishor Pattanaik
354. 2. Kichhi au kuhana S. Janaki, Md. Sikandar Alam
355. 3. Dakuchhi rahi rahi H.P. Geeta, others
356. 4. Suna bhauja ago S. Janaki
357. 5. Pyar mohabat Md. Sikandar Alam, others
358. 6. Mo ganthidhana S. Janaki, Pranab Kishor Pattanaik (Shibabrata Das)

56. Rakta golapa (1977) Dhananjaya Satpathy
M. Bhimeswar Rao (Banani Films -I)
Manara manisha jadi S. Janaki (Narayan Prasad Singh)
Mamatara madhumati sarami latika hai Akshaya Kumar Mohanty, S. Janaki (Narayan Prasad Singh)
He Radha Mohana S. Janaki (Gokulananda Parida)
Akhire akhire Akshaya Kumar Mohanty, Ramola (Gokulananda Parida)
Mana rasiare Pranab Kishor Pattanaik, Dhananjaya Satpathy, H.P. Geeta (Narayan Prasad Singh)
Bholare bhola Dhananjaya Satpathy, others (Gokulananda Parida)

57. Nagafasa (1978)
Trupti, Gita, Akshaya, Srikanta Das
Je dinu paichhi mo priya Akshaya, Akshaya Kumar Mohanty
Nadi fere sagara ku (Akshaya Kumar Mohanty)
Natha natha he natha (Akshaya Kumar Mohanty)
Mo kola to jhulana (Akshaya Kumar Mohanty)
Bada bedaradi mo nali pana (Rajani Kanta Nayak)
E rati pahiba kebe (Akshaya Kumar Mohanty)

58. Suna sansara (1978) - Music : Sunakar Sahu & Arjun Charan Samal
Michha maya bhara Singer: Arjun Charan Samal (Lyrics: Nishakar Behera) 

59. Ta'poi (1978) 
Tapoi Sarat Pujari (Subodh Samal - Gouri Films - I)
Aa baula bohu bohuka Trupti Das, Gita Pattnaik (Binodini Debi)
Kathatie kahun Trupti Das, Gita Pattnaik (Binodini Debi)
Bhinoi babu Gita Pattnaik, Akshaya Mohanty (Akshaya Kumar Mohanty)
Sata daria pari re boita bhasi ja Akshaya Kumar Mohanty (Akshaya Kumar Mohanty)
Baina, Chaina Akshaya Kumar Mohanty, Sujit (Akshaya Kumar Mohanty)
Jaya ma Mangala Trupti Das, Gita Pattnaik, others (Binodini Debi)
Nirimakhi kuanri mun Trupti Das (Binodini Debi)

60. Priyatama
61. Chilika tire
Sulusulia chulubulia chaiti baa re Nirmala Mishra & Basant Das
Jagata pati he Debashish Mahapatra
Majhi uansa rati Majhi… Uansa Rati Pahila Majhi Pranab Kishore Pattnaik
Urmi adhira rupasi Chilika Urmi Adhira Rupasi Chilika Ullase Aji Pranab Kishore Pattnaik
Pimpudi Bapuda Chitta Jena & Indrani Mishra

62. Samarpana (1978)
E grama-ra chasha bhai Pranab Kishor Pattanaik

63. Pipasa (1978)
Jibana jamuna nai Rai helu bai Pranab Kishor Pattanaik (Narayan Prasad Singh)Madhu jhara fula bane Pranab Kishor Pattanaik, P. Sushila (Narayan Prasad Singh)

64. Kula chandrama (1978)
Pranab Pattanaik,Vani Jayram, H.P.Geeta, S. Janaki, Salan
He pashe mo
Atmiya swajana
Rati pahi thile
To katha mo katha
Tu ei kula chandrama
Mu Kali, Karali 
Brundabana Jena

65. Sakhi Gopinatha (1978) Basudeb Rath
E ki bichara ahe Narayana Pranab Kishor Pattanaik

66. Jhili mili 1978 Akshaya Kumar Mohanty
Rati nisha bhara
Ki shobha keli
Saragara fula ame
Tiki chadheire S. Janaki
Kis kis Kishore

67. Pati patni

68. Sati anasuya (1978)
Ei jhia-tira pada tala-mala Vani Jayram (Prafulla Kumar Kar)
Priya nayane nayana Vani Jayram (Prafulla Kumar Kar)
Kuhu kuhu, bane kuhu kuhu Vani Jayram, Subash Dash (Prafulla Kumar Kar)
Jaya jaya deba hare Chitta Ranjan Jena (Lokanatha Pattanayak)
Prati pade Prafulla Kumar Kar (Prafulla Kumar Kar)
Bhagya mora Vani Jayram (Prafulla Kumar Kar)
Na pahu rati Vani Jayram (Soubhagya Chandra Das)
He Naga-deba Vani Jayram (Prafulla Kumar Kar)
Rksha-kara Vani Jayram (Soubhagya Chandra Das)
Sarba-kala Vani Jayram (Soubhagya Chandra Das)

69. Paribara (1978)
S. Janaki, H.P.Geeta, Md. SikandarAlam, Pranab Pattanaik
Purila asha mora Narayan Prasad Singh
Hati jhuluthae Brundabana Jena
Sajani kahuchhi muhin Brundabana Jena
Mili mishi thile Narayan Prasad Singh
Eka au eka mishi Brundabana Jena
Ma’lo mahima-mayi Brundabana Jena

70. Sankha mahuri 1978
Asa priyatama rushi rushi Pranab Kishore Pattnaik
Sathi-re ama giti-re Pranab Kishore Pattnaik
Ratani gaja gamani tu lo bani-ja Shekhar GhoshNirashe Jibana Mo Bitila (Singer: Vani Jayaram)

71. Janmadata
Dekha dekha rasika dekha 

72. KSUB 1978

73. Gouri (1979)

74. Sautuni (1979) BR
Emiti rati se je abhula smruti Pranab Kishor Pattanaik, Bhubaneswari Mishra
Rupasi rani go mora nila janha Pranab Kishor Pattanaik (Surendra Bidyadhar)
Kau dhana khaila boli mailu mote Tansen Singh, S. Janaki

75. Balidana (1979)
Nei-ja-re megha mote
Tikx3, tikx3 hue mo chhati

76. Nijhum ratira sathi (1979) AM
Nijhum ratira sathi Akshaya Kumar Mohanty
Nua ghara khandi dine puruna heba Dhananjay Satpathy & others

77. Samar Salim Simon (1979) Mushir
Hrudayara ei shunyataku - Sekhar Ghosh (Nizam)
Mu je eka pagala bhanra - Tansen singh

Sri Krushna rasalila 1979 BD
He priya charushila Bhikari Bala


Shri Jagannatha 1979 AM

Mathura Bijaya 1979 BD
Dukha bhanjana
Kie asere
Hase-re Nanda kole Gobinda
Akala makala
Chhada chhada Shekhar Ghosh & Vani Jayaram
Prafulla Kar
Are babu Shyama-ghana

81. Nila Madhaba  (1979) Nirmal Kumar

82. Chinha achinha  (1979) BR


[Compiled from multiple sources by Tusar Nath Mohapatra. Last updated on November 10, 2016]
Related:

Mahisasura badha (1962) - Dubbed
1. Nirmala Mishra sings..'Nabina Dina Aasha..' in Odia Movie 'Mahisasura Badha' (1962) Mahisasura Badha - YouTube

Nagapuja (1963) - Dubbed

Bhagya - Dubbed
2. Mate bhuliJare rana totere Akshaya Kumar Mohanty 

Mansara bilapa (unreleased - 1972) - Music: Balakrushna Dash
1. E nishare - Shipra Bose Lyrics: Narasinha Mohapatra
2. Nachare nachare - Geeta Pattnaik Lyrics: Narasinha Mohapatra

Ahuti (unfinished - Ref. OCAA p. 224)

Pujarini (unfinished - 1981) - Composer: J. Adeni 
3. Kichhi nuhen tora kichhi Manna Dey

Puja chandana (1982) - Composer: Basudeb Rath
(unfinished - Ref. OCAA p. 572)


No comments:

Post a Comment